Gurus, Param Guru e Parameṣṭhi Guru

Śrī Śrī Svāmī Cāndraśekhara Bhāratī
Śrī Śrī Svāmī Prakaśānandendra Sarasvatī
Śrī Śrī Svāmī Svarūpānanda Sarasvatī
Śrī Śrī Svāmī Satcidānandendra Sarasvatī
Śrī Śrī Svāmī Hariharānanda Sarasvatī Karpātrī
Śrī Dattatreyānanda Nāth Mahāraja
Svāmī Brahmavidyānanda Nātha Mahāraja
Śrī Puṇḍarīkākṣānanda Nātha Mahārāja
Śrī Satyānanda Natha Mahārāja
Śrī Śrī Svāmī Avimukteśvarānanda Sarasvatī
Avadhūta Vīra Pratāpa Ānjaneya Saṃnidhi Svāmījī
Śrī Brahma Caitanya Gondavalekar Mahārāja
Śrī Śrī Svāmī Candraśekhara Bhāratī